Mapa strony
Aktualności

Plan lekcji

Poniżej do pobrania plan zajęć :

W planie Szkoły Podstawowej  są zmiany w kolorze zielonym

Plan zajęć Szkoła Podstawowa 2019 2020 ważny od 16 września 2019

Plan-zajęć-klas-I-III ważny od 16 września 2019 r.

 

 

Proszę na bieżąco sprawdzać plany zajęć , ostatnie zmiany naniesione 13 września oznaczone kolorem  czerwonym plan wejdzie w życie 16 września  !!!!

Narodowe Czytanie Nowel polskich

Dnia 06.09.2019 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej uczennice klasy VII a wraz z nauczycielem bibliotekarzem reprezentowały naszą szkołę w  akcji Narodowe Czytanie.

W tym roku w całej Polsce czytano Nowele polskie. Na ósme Narodowe Czytanie Para Prezydencka wybrała osiem lektur:

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW szkolne

Drodzy Rodzice

W obecnym stanie prawnym Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły , jak i również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów . Wyjątkiem jest tylko przypadek w którym szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.Umowa ubezpieczenia NNW jest umową dobrowolną i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zwierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób wyboru ubezpieczenia oraz wybór oferty.

Zmiana nazwy placówki

Od 1 września zmieniona została nazwa naszej placówki na Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach.

Harmonogram wypożyczania podręczników

Poniżej harmonogram wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej

3 września -VIII a, VIII b, VII a, VII b

4 września – IV a, VI a, VI b, VI c

5 września – III a, III b, V a, V b

6 września – I a, I b, II a, II b