Mapa strony

„Żeby dzieciom było lepiej”

„Małgocha opuściła dom

nie zauważył tego nikt

bo w kuchni zostawiony list

ze stołu spadł przez wiatr

W tym liście było „no to pa

co złego to nie ja, „

                           „Małgocha” Jacek Musiatowicz

 

git

 

 

27  lutego uczniowie klas IV- VI oraz pierwszych gimnazjalnych wraz z nauczycielami

 

i pedagogiem szkolnym p. Elżbietą Adamiec uczestniczyli  w programie o charakterze profilaktycznym zatytułowanym „Żeby dzieciom było lepiej”.

 

Program przygotowany i prowadzony był przez Jacka Musiatowicza muzyka i poetę.

 

Program sfinansował Urząd Gminy w Rytwianach, dzięki temu  mogliśmy w sposób bardzo przystępny dla młodego człowieka posłuchać rad i wskazówek jak żyć by omijać zło, samemu nie krzywdzić, jak w codziennym życiu doceniać wartości najprostsze a jednocześnie najwyższe – rodzinę, przyjaciół, szkołę. Według niego „zło” to każde zachowanie , którym sprawiamy przykrość drugiej osobie.

 

Oprócz jednoznacznej wymowy „STOP UŻYWKOM”, Jacek zwracał uwagę na wzajemne relacje dzieci między sobą, stosunek do rodziców i nauczycieli. Podkreśla wartość miłości i poszanowania dla innych. Mówi o asertywności i poczuciu odpowiedzialności za swoje czyny. Podkreśla też problem uzależnień od komputera, Internetu. Zwraca też uwagę na tzw. „ cyberprzemoc”. Proponuje wartości rodzinne jako przeciwwaga do „ złych stron życia”. Zwraca uwagę na autorytety, ale nie tylko te wielkie jak Papież , ale również na najbliższe takie jak: mama, tata, babcia, nauczyciel itd. Mówi o asertywności i poczuciu odpowiedzialności za swoje czyny. Program „okraszony” został kilkoma świetnymi utworami muzycznymi wykonanymi przez muzyka.

 

Mimo trudnego tematu dla tego wieku na sali panowała cisza oprócz tych momentów kiedy prowadzony był dialog p.Jacka z młodzieżą a piosenki nagrodzone zostały gromkimi brawami. To wielka sztuka umieć przyciągnąć uwagę młodych ludzi, bawić ich a jednocześnie przekazać im tyle życiowych rad. To była bardzo udana, z interesującą formą, lekcja profilaktyki.

Elżbieta Adamiec