Mapa strony

UROCZYSTE PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko przyrzekamy…”

  To słowa przysięgi złożonej przez pierwszoklasistów w bibliotece szkolnej podczas uroczystego pasowania na czytelnika w dniu 11.02.2015 roku. Spotkanie organizowane jest w bibliotece corocznie, gdy uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej znają cały alfabet i potrafią czytać. Celem uroczystości jest zainteresowanie uczniów czytaniem i kształtowaniem nawyku stałego kontaktu z książkami.

 W trakcie swoich pierwszych odwiedzin młodzi czytelnicy zapoznali się z zasadami zachowania w bibliotece, regulaminem udostępniania zbiorów, księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych. Uczniowie poznali też prośby książki, które mówią o tym, jak należy się z nią obchodzić, aby jej nie zniszczyć, aby jak najdłużej mogła nam służyć. Następnie przyszedł czas na uroczyste złożenie przyrzeczenia i pasowanie na czytelnika. Uczniowie obiecali Książce, że będą ją szanować, korzystać z zawartych w niej rad oraz mądrości. Największą radość sprawiło im samodzielne wybieranie i wypożyczenie do domu pierwszej książki.

 Włączenie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w poczet czytelników biblioteki szkolnej to bardzo ważne wydarzenie. Dzieci mają możliwość doskonalenia techniki czytania, poszerzania swojej wiedzy, którą mogą nabyć poprzez korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

                                                                                                      Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                                         Agata Godzwon

034                 031          032