Mapa strony

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 Informuję, że  w związku z trwającym  strajkiem nauczycieli szkoły i przedszkola w  dniu 9 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne w naszej szkole i przedszkolu będą zawieszone.Zapewniamy w tych dniach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów w godzinach od 7.00. do 15.00. 

Przedszkole zapewnia opiekę w godzinach 6.30-15.30.

Dowozy i odwozy dzieci w tych dniach będą jak zwykle.

Tadeusz Opala

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Jana Pawła II w Rytwianach