Mapa strony

Spotkanie z książką

15 maja 2019 r. biblioteka szkolna zorganizowała „Spotkanie z książką” w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „biblioteka”. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało patrzy w przyszłość i nieustannie promuje czytelnictwo. Kształtuje wrażliwość na piękno języka ojczystego,  promuje historię słowa wśród dzieci i inspiruje młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.W tym dniu dzieci z klas I-II sz. p. recytowały wiersze znanych polskich poetów: Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy. Natomiast uczniowie klasy III sz. p. czytały znane polskie legendy.Jury w składzie nauczyciel języka angielskiego p. Ewa Majowicz, rodzic p. Katarzyna Nawara, nauczyciel bibliotekarz p. Agata Godzwon wyłoniło następujących laureatów poszczególnych konkursów:

  • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI JULIANA TUWIMA

I miejsce Jakub Gad kl. I b

II miejsce Piotr Hajduk kl. I a i Aleksander Jaroń kl. I a

III miejsce Wiktor Wojciechowski kl. I b

  • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI JANA BRZECHWY

I miejsce Alicja Widanka kl. II b

II miejsce Izabela Zysk kl. II b

III miejsce Miłosława Nawara kl. II a i Lena Ciuła kl. II b

WYRÓŻNIENIE:

Hubert Kruk kl. II a, Alicja Gumuła kl. II a, Dawid Pałka kl. II b, Klaudia Taras kl. II b

  • SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA LEGEND POLSKICH

I miejsce Kamil Kowalik kl. III

II miejsce Szymon Pytko kl. III

III miejsce Oliwia Jach i Marcel Biel kl. III

WYRÓŻNIENIE:

Jakub Mich i Karolina Czerna kl. III

Wciąż trwa Ogólnopolski Konkurs Biblioteczny na podstawie książki Agnieszki Tyszki „Zosia z Ulicy Kociej”. Zadaniem uczniów jest przeczytanie książki i napisanie własnego opowiadania w formie pamiętnika na temat: oswajania czegoś/kogoś dla ciebie nowego.

Biblioteka szkolna dziękuje rodzicom i wychowawcom za współpracę    w przygotowaniu dzieci do  udziału w konkursach.

 

                                                                                  Nauczyciel bibliotekarz

                                                                                         Agata Godzwon