Mapa strony

Pierwsze logowanie Rodzica do e-dziennika

Od 1 września 2019 r . dziennikiem elektronicznym naszej placówki jest UONET+ firmy Vulcan.  Procedura pierwszego logowania dla Rodzica poniżej. 

  1. Strona logowania https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminarytwiany
  2. Po wejściu na na stronę ukaże się okienko logowania „Zaloguj”
  3.  Należy wpisać w polu „adres email” , email podany wychowawcy klasy
  4. W kolejnym kroku proszę nacisnąć przycisk „przywróć dostęp” znajdujący się nad przyciskiem zaloguj
  5. Po wciśnięciu przycisku przywróć dostęp system poprosi nas o ponowne wpisanie adresu e-mail
  6. Po wpisaniu emaila  i potwierdzeniu, sytem prześle na emaila link aktywacyjny
  7. Należy kliknąć w link , który  aktywuje nasze konto i poprosi o ustalenie  hasła
  8. Po ustaleniu hasła i zatwierdzeniu , użytkownik ma już dostęp do systemu
  9. Wchodzi ponownie na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminarytwiany
  10. Klika w link zaloguj i wpisuje email  i ustalone przez siebie hasło.

W przypadku trudności proszę o kontakt z sekretariatem lub wychowawcą .  Cześć adresów email podanych wychowawcom była nieczytelna . Tylko poprawnie podany adres email daje możliwość zalogowania.