Mapa strony

Konkurs z języka angielskiego

PICTURE DICTIONARY
Konkurs z języka angielskiego
dla klas 1 – 3 gimnazjum


Jeżeli interesujesz się językiem angielskim i masz zdolności plastyczne przedstaw wybrane słowo z języka angielskiego za pomocą obrazu.

1. Forma plastyczna wyrazu ma obrazować znaczenie słowa
np. słowo stone (kamień) – przedstawiamy za pomocą kamieni, słowo coffee (kawa) – przedstawiamy za pomocą ziarenek kawy

2. Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Format: A3/A4
4. Technika plastyczna: dowolna
5. Jury przy ocenie pracy będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość oraz estetykę pracy.
6. Prace konkursowe muszą być opisane. Do pracy należy dołączyć osobną  karteczkę na której proszę wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.
7. Termin: do 15 stycznia 2016 roku 
8. Z wyróżnionych prac powstanie wystawa

 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONKURSU

Czekamy na Wasze propozycje

PAMIĘTAJ! ANGIELSKI MOŻE BYĆ SUPER

Organizatorzy: Iwona Poziomek, Emanuela Nowak – Gad