Mapa strony

Konkurs ,,Oczekując na radosne Alleluja”

wystawa_1Konkurs ,,Oczekując na radosne Alleluja” był wspaniałą okazją do kultywowania tradycji ludowych, które są nierozerwalnym elementem naszej historii i tożsamości narodowej oraz indywidualnej działalności artystycznej uczniów zarówno klas podstawowych  jak i gimnazjalnych.

    Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych, stworzenie okazji do wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej uczniów oraz popularyzacja sztuki ludowej.

    Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje prace. Wykorzystali nowatorskie techniki plastyczne. Dzięki prezentacji prac na forum  w ZSO im. Jana Pawła II  w Rytwianach oraz w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach uczniowie wzmocnili poczucie wiary w swoje możliwości i umiejętności.Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone podczas spotkania wielkanocnego w GMC w Rytwianach 13 kwietnia 2014r. Pan dyrektor Robert Wyrazik wręczył wszystkim uczniom dyplomy oraz drobne upominki. Dopełnieniem uroczystości był wybór najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

    Opiekunami prac były: Anna Niekurzak, Agata Godzwon, Jowita Irek-Mazur.

wystawa_1wystawa_4wystawa_7wystawa_8wystawa7