Mapa strony

Egzamin ósmoklasisty

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty dla pierwszego rocznika absolwentów. Do testu przystąpiło 38 uczniów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00 poprzedziło go spotkanie ósmoklasistów z Panem Wójtem Grzegorzem Forkasiewiczem , który  dodał im  otuchy przed tą pierwszą dla nich próbą, życzył aby ten pierwszy poważny egzamin w ich życiu od którego będą zależeć kolejne lata edukacji był przepustką do wymarzonej szkoły. Po ciepłych słowach Wójta popłynęły niemniej serdeczne słowa Pana Dyrektora Tadeusz Opali, który wyraził przekonanie , że uczniowie poradzą sobie z arkuszami bez problemu a wynik będzie zadowalający dla każdego.

Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. Ta część trwała 120 minut. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim w drugiej części arkusza pojawiły się propozycje dwóch tematów wypracowań. Uczeń musiał wybrać jeden z nich i napisać tekst na co najmniej 200 słów. W dniu drugim musieli wykazać się wiedzą z matematyki. Na rozwiązanie testu było 100 minut. Trzeci dzień był przeznaczony na język. W naszej szkole był to język angielski i rosyjski. Na tę część było przeznaczone 90 minut. Z relacji uczniów wynika, że testy były trudne. Szczególnie matematyka przysporzyła wszystkim uczniom wielu problemów. Egzaminy przebiegły w naszej szkole zgodnie z procedurami.

Wyniki będą opublikowane w czerwcu.  Wysoki wynik z tego egzaminu będzie dla ucznia przepustką do dobrej szkoły ponadpodstawowej.