Mapa strony

Drodzy Absolwenci

Uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły o kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz  szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczeń  z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty  zgodnie z zarządzeniem  Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty  składamy do szkoły pierwszego wyboru od 19 do 25 czerwca . Oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia należy dostarczyć  w momencie potwierdzenia woli nauki do szkoły pierwszego wyboru (czyli do tej do której zanosiliśmy podanie) od 16 lipca do 24 lipca.