Mapa strony

Spotkanie z myśliwym

P1030590W marcu ze względu na niekorzystną aurę spotkaliśmy się z myśliwymi w szkole. Pan Hubert Woś opowiadał nam o roli myśliwego w środowisku leśno-łąkowym. Dowiedzieliśmy się o zwyczajach i zachowaniach zwierząt mieszkających w łowisku, a także o gatunkach obcych, które przybyły do Polski z innych regionów. Po zakończeniu prelekcji dzieci z entuzjazmem przystąpiły do wykonania prac plastycznych z gęsią gęgawą w roli głównej. Na zakończenie spotkania wszystkie prace zostały wyeksponowane
w kąciku przyrodniczym.