Mapa strony

Spotkanie z dzielnicowym

Podczas spotkania dzielnicowy asp. Zdzisław Kuca poruszył problematykę odpowiedzialności prawnej za czyny karalne w przypadku osób nieletnich. Funkcjonariusz zdefiniował termin osoby „nieletniej” w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przedstawił dolny próg odpowiedzialności nieletniego za czyn karalny. Następnie wyjaśniono czym jest czyn karalny i demoralizacja, oraz na przykładach przedstawił młodym ludziom jakie okolicznością świadczą o demoralizacji i jak to zjawisko może wpłynąć na ich życie i plany na przyszłość. W dalszej części spotkania temat poszerzono o zjawisko przemocy w szkole oraz przemocy z użyciem internetu i telefonów komórkowych. Podczas spotkania dzielnicowy asp. Zdzisław Kuca poruszył problematykę odpowiedzialności prawnej za czyny karalne w przypadku osób nieletnich. Funkcjonariusz zdefiniował termin osoby „nieletniej” w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przedstawił dolny próg odpowiedzialności nieletniego za czyn karalny. Następnie wyjaśniono czym jest czyn karalny i demoralizacja, oraz na przykładach przedstawił młodym ludziom jakie okolicznością świadczą o demoralizacji i jak to zjawisko może wpłynąć na ich życie i plany na przyszłość. W dalszej części spotkania temat poszerzono o zjawisko przemocy w szkole oraz przemocy z użyciem internetu i telefonów komórkowych.