Mapa strony

Obserwujemy gęgawę

Na przełomie marca i kwietnia wyruszyliśmy wraz z grupą dzieci na pobliskie stawy w poszukiwaniu wiosny. Chcieliśmy zaobserwować czy nad wodą bytują gęsi. Jaka była nasza radość gdy przywitało nas rozlegające się wokół gęganie. Okazało się, że gęś gęgawa wybrała sobie stawy rybne na miejsce swojego bytowania. Przekonaliśmy się, że te piękne ptaki są bardzo czujne i płochliwe. Nie udało nam się podejść do nich blisko, jednak zaopatrzeni w lornetki obserwowaliśmy je z daleka, jak pływają po stawie lub przelatują z jednego miejsca na inne. Obszar ten jest objęty programem natura 2000.