Mapa strony

Najlepszy z najlepszych

 02 lutego 2015 r.   gościliśmy w naszej szkole Teatr „Kurtyna” z Krakowa. Aktorzy przedstawili spektakl profilaktyczny „Najlepszy z najlepszych”. Kanwą spektaklu był szkolny plebiscyt, w którym uczniowie wybierają osobę cieszącą się największą popularnością , wzbudzającą szacunek i podziw. Uczniowie mogą oddawać głosy bezpośrednio do urny lub drogą elektroniczną. Patronat nad tymi wyborami sprawuje redakcja lokalnej gazety i telewizja regionalna, która dla zwycięzcy plebiscytu przewiduje czas antenowy w jednym ze swych weekendowych programów „śniadaniowych”.

  Główny bohater spektaklu, wokół którego osnuta jest akcja spektaklu,  wydaje się być idealnym kandydatem do zwycięstwa w plebiscycie. Jednak jego popularność w szkolnej społeczności ma swoje źródła w tym co stoi jaskrawej sprzeczności z ideą konkursu promującego pozytywnego idola. Podstawą jego kontaktów z rówieśnikami są wyniesione z domu, podpatrzone u dobrze sytuowanych rodziców, poczucie wyższości i pogarda dla elementarnych zasad współżycia społecznego. Jego popularność to efekt umiejętnego i wyrachowanego stosowania agresji i przemocy psychicznej wobec rówieśników. Przenoszenia na grunt szkoły negatywnych zachowań (używki, uzależnienie od Internetu, podważanie autorytetu nauczyciela). Nauczyciele, świadomi tego, jak bardzo złym dla uczniowskiej społeczności będzie zwycięstwo w plebiscycie opisywanego bohatera próbują wycofać jego kandydaturę z konkursu. Na przeszkodzie stają im rodzice ucznia, kierujący się egoistycznymi pobudkami oraz w pełni demokratyczne zasady konkursu. Zostaje odkryty również fakt manipulacji głosami poparcia, których autorem jest sam uczeń wspomagany przez rodziców. Zgodnie 
z oczekiwaniami, bohater spektaklu wygrywa w plebiscycie „Najlepszy z najlepszych”. Podczas wywiadu w studiu telewizyjnym, nieoczekiwanie zdradza prawdę o sobie : pije i pali papierosy, jest agresywny. Cała szkoła nie kryje zadowolenia, konkurs zostaje powtórzony a szkolna społeczność ponownie wybiera swojego prawdziwego idola.

   Spektakle prowadzone przez Teatr „Kurtyna” zawsze idealnie przełożone są na język młodych ludzi, dotykają ważnych tematów z którymi uczniowie spotykają lub mogą spotykać się na co dzień w swoim środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.