Mapa strony

Archiwum miesięczne: Luty 2016

Procedury sprawdzianu i egzaminu

Zbliża się termin sprawdzianu dla szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Poniżej do pobrania procedury obowiązujące na ten rok szkolny :

Procedury przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2015 2016

Procedury przeprowadzania egzaminu obowiązujące w roku szkolnym 2015 2016

Rodzice macie wybór

Poniżej do pobrania Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego opublikowany na stronie MEN. 

poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow

Dzień Babci i Dziadka

,,Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.”

Obowiązek szkolny dla 7-latków

Obowiązek szkolny dla 7-latków –
kluczowa zmiana nowelizacji ustawy o systemie oświaty

 

Zakończone zostały prace nad zmianami w ustawie o systemie oświaty uwzględniające zgłaszane w latach 2012 i 2015 oczekiwania rodziców, w zakresie przywrócenia  obowiązku szkolnego od 7 roku życia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty – przyjętej dnia 29 grudnia – przez Sejm RP to:

1) prawo dziecka od 3do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6 – letnie,

3) obowiązek szkolny od 7 roku życia,

„Mistrz czytelnictwa”

4 lutego 2016 roku w czytelni szkolnej odbył się konkurs „Mistrz czytelnictwa”.  Był on poprzedzony eliminacjami przeprowadzonymi przed feriami 6 i 7 stycznia 2016 roku. W konkursie wzięli udział uczniowie  klas III szkoły podstawowej.