Mapa strony

12 listopada dzień wolny

12 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy.W tym dniu nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Jest to dzień wolny również dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.